• slidebg1
  Gümüşte Türkiye'nin Lideri
  ETİ GÜMÜŞ A.Ş.
 • laptopmockup_sliderdy
  12.000.000 ton/yıl
  Tesis kapasitesi
ETİ Gümüş A.Ş.

Kütahya Merkez Gümüşköy Sınırları dahilinde ETİ GÜMÜŞ A.Ş.'ye ait Gümüş Cevher Zenginleştirme Tesisi ile Maden Ocakları ve Düzenli Depolama Tesisleri bulunmaktadır.

Tesis, Etibank Genel Müdürlüğü tarafından 1975 yılında faaliyete geçirilmiştir. 1987 yılında Alman Krupp firması tarafından işletilmeye başlanmıştır.

Eti Gümüş A.Ş. 2004 yılında özelleştirme kapsamında Yıldızlar SSS Holding bünyesine katılmıştır.

Tesis kapasitesi 12.000.000 ton/yıldır. Şirkete ait ruhsatlı sahada toplam rezerv yaklaşık 100 milyon ton olup, tenör ortalaması 10-180 gr/ton'dur.

Nihai ürün satışları İstanbul Altın Borsası'nda gerçekleştirilmektedir.

ETİ GÜMÜŞ A.Ş. ELAZIĞ MADEN İŞLETMESİ

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün özelleştirme programı çerçevesinde 2007 yılında Yıldızlar SSS Holding bünyesine katılmıştır. Tesis, 2008 - 2009 yıllarında 70 milyon USD tutarında yatırım yapılarak yenilenmiştir. Tesisin güncel kapasitesi 140 t/h olup,450 kişi istihdam edilmektedir.Tesise ait ruhsatlı sahada toplam rezerv 900.000 tondur.

Elektrikli Ark Ocağı Baca Tozlarının ve ETİ Gümüş A.Ş. Atık Baraj Çamurlarının Geri Kazanım Projesi

ETİ Gümüş A. Ş.’e ait düzenli depolama atıkları ile demir-çelik fabrikalarının elektrikli ark ocaklarının baca tozlarındaki (EAOT) değerli metallerin (gümüş, çinko ve kurşun) geri kazanımı için projelendirilen tesis yapım aşamasındadır. Geri kazanım tesisinden gümüş hidroksit, çinko hidroksit ve kursun hidroksit konsantreleri elde edilecektir.

Proses Ayrıntıları

Tesislerde gümüş üretimi beş ana safha ile gerçekleştirilir.

1-) Açık Ocaktan Cevher İstihsali,

2-) Kırma-Eleme,

3-) Öğütme ve Çözündürme(Liç),

4-) Filtrasyon,

5-) Rafinasyon

Birçok proseste olduğu gibi gümüş üretimi esnasında da ortaya atıklar çıkmaktadır. Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek biçimde depolanmaları ve bozundurulmaları için ise iki temel yöntem bulunmaktadır:

A- Doğal Bozundurma,

B- Kimyasal Bozundurma.

Devamı İçin Tıklayınız..

Kurum Profili

Kütahya Merkez Gümüşköy Sınırları dahilinde ETİ GÜMÜŞ A.Ş.'ye ait Gümüş Cevher Zenginleştirme Tesisi ile Maden Ocakları ve Düzenli Depolama Tesisleri bulunmaktadır.

Tesis, Etibank Genel Müdürlüğü tarafından 1975 yılında faaliyete geçirilmiştir. 1987 yılında Alman Krupp firması tarafından işletilmeye başlanmıştır.

Eti Gümüş A.Ş. 2004 yılında özelleştirme kapsamında Yıldızlar SSS Holding bünyesine katılmıştır.

Tesis kapasitesi 12.000.000 ton/yıldır. Şirkete ait ruhsatlı sahada toplam rezerv yaklaşık 100 milyon ton olup, tenör ortalaması 10-180 gr/ton'dur.

Nihai ürün satışları İstanbul Altın Borsası'nda gerçekleştirilmektedir.

Çevre

Birçok proseste olduğu gibi gümüş üretimi esnasında da ortaya atıklar çıkmaktadır. Atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyecek biçimde depolanmaları ve bozundurulmaları için ise iki temel yöntem bulunmaktadır:

A- Doğal Bozundurma,

B- Kimyasal Bozundurma.

Eti Gümüş A.Ş. tesislerinde doğal bozundurma yöntemi seçilmiştir. Proses projesi Alman Krupp firmasına ait olmakla birlikte, Atık Barajı projelendirmesi ise 1983 yılında bir Kanada firması olan Knight and Pièsold firması tarafından gerçekleştirilmiştir. Söz konusu barajların alanı 110 Ha. olup, koruma bantları ile birlikte 150 Ha.’yı bulmaktadır. Atmosfer altı atık depolama tekniğine dayanan bir proses tekniğidir. Bu sistemde özetle; sağlanan şartlar içerisinde siyanür, hidrojen siyanür haline gelerek parçalanmakta ve hidrojen, karbon ve azot gazları haline dönüşerek zararsız bir şekilde atmosfere karışmaktadır. Katı halde ve suda çözünmeyen siyanür bileşikleri ise havuzda çökelerek depolanmaktadır.

Baraj sahasındaki yatay ve düşey hareketlerin kontrolü için geoteknik ölçümle kontrol edilmek üzere, 16 adet piezometre ve 20 adet sabit nokta tesis edilmiştir. Baraj sızıntısının olup olmadığını kontrol etmek üzere ayrıca DSİ’ye açtırılmış iki adet kontrol kuyusu bulunmaktadır.

Bu kontrol noktalarından barajla ilgili tüm parametreler düzenli olarak kontrol edilmektedir.

Tesislerin bugüne kadar olan faaliyetlerinde, çevre ve/veya insan sağlığına yönelik zararlı etkisi görülmemiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Yıldızlar SSS Holding, tüm faaliyetlerinde insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimser.

Bu politikanın gereği olarak aşağıdaki ana başlıkları belirlenmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm ulusal kanun ve yönetmeliklere uymak, uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek.

Sistematik bir yaklaşımla İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili riskleri kontrol altına almak, sürekli gelişme prensibi ile İş Sağlığı ve İş Güvenliği konularında sürekli iyileştirme sağlamak.

Tüm çalışanların katılımı ile tehlikeleri kaynağında kontrol altına alarak, kaza ve hastalıkları en aza indirmek.

Çalışma sırasında meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda maddi ve manevi kayıpları en aza indirecek yöntemler geliştirmek.

Başarıya ulaşmak ve sürekli gelişim için çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitmek. İş sağlığı ve güvenliği açısından gerekli donanımı temin etmek.

TANITIM FİLMİ
İLETİŞİM
 • Mevlana Bulvarı No: 174/A Balgat 06650
  Çankaya / ANKARA
 • +90 (312) 253 6000
 • +90 (312) 491 6487
 • info@etigumus.com.tr